بایگانی‌های اپلیکیشن هواشناسی - پایگاه خبری ویناپرس
اپلیکیشن هواشناسی با دانش بومی طراحی می‌شود ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

اپلیکیشن هواشناسی با دانش بومی طراحی می‌شود

رئيس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با تاکید بر حمایت از ایده های فناورانه و هسته های دانش بنیان استارتاپی حوزه هواشناسی گفت: در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با تکیه بر دانش بومی و توان علمی محققان پژوهشگاه امکان طراحی و توسعه بهترین اپلیکیشن های هواشناسی موجود دنیا وجود دارد.