بایگانی‌های اپیدمیولوژي - پایگاه خبری ویناپرس
تاثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بر سلامت روان ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

تاثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بر سلامت روان

پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر ۱۴ شاخص اقتصادی- اجتماعی را بر سلامت روان شهروندان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بررسی کردند.