بایگانی‌های ایجاد الگوی تمدن دریایی - پایگاه خبری ویناپرس
ماموریت دانشگاه تهران به پردیس کیش ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

ماموریت دانشگاه تهران به پردیس کیش

رئیس دانشگاه تهران بر همکاری مشترک منطقه آزاد کیش و پردیس بین‌المللی دانشگاه تهران در کیش به منظور ایجاد الگوی تمدن دریایی تاکید کرد.