بایگانی‌های ایران - پایگاه خبری ویناپرس
ایران منتظر رأی یونسکو ۰۶ آذر ۱۴۰۱

ایران منتظر رأی یونسکو

هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌ فرهنگی ناملموس یونسکو از امروز آغاز به کار می‌کند و قرار است شش میراث ناملموس ایران که پرونده آن‌ها مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده است، به بررسی و رأی گذاشته شود.