بایگانی‌های ایمنی و بهداشت محیط - پایگاه خبری ویناپرس
کارگاه ایمنی برای کارگران جنگل سوهانک برگزار شد ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تحریریه اجتماعی / شهر

کارگاه ایمنی برای کارگران جنگل سوهانک برگزار شد

واحد محیط زیست و HSE شهرداری ناحیه 10 از برگزاری کارگاه آموزشی HSE و مانوراطفاء حریق در ساختمان اسکان کارگری جنگلکاری سوهانک خبر داد .