بایگانی‌های اینترنت اشیا - پایگاه خبری ویناپرس
پایش هوشمند آتش سوزی در جنگل گلستان با اینترنت اشیا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

پایش هوشمند آتش سوزی در جنگل گلستان با اینترنت اشیا

شرکت ارتباطات زیرساخت از تامین زیرساختهای ارتباطی برای اجرای پروژه سیستم هشدار زودهنگام آتش‌سوزی پارک ملی گلستان خبر داد.

راه اندازی بزرگترین ناحیه نوآوری کشور ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
تحریریه آموزش

راه اندازی بزرگترین ناحیه نوآوری کشور

دانشگاه تهران بزرگترین ناحیه نوآوری کشور را با راهبری پارک علم و فناوری راه‌اندازی کرد.