بایگانی‌های اینترنت شاد - پایگاه خبری ویناپرس
اینترنت «شاد» تا پایان سال رایگان است ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

اینترنت «شاد» تا پایان سال رایگان است

وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه شبکه شاد نباید تعطیل شود گفت: بچه‌های ما باید در این زیست بوم هم حضور داشته باشند. باید فرزندانمان را متناسب با زمان تربیت کنیم.