بایگانی‌های بازرسی ویژه از نانوایی های کرج - پایگاه خبری ویناپرس
با دست‌های پشت پرده نابسامانی عرضه نان برخورد می‌کنیم ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

با دست‌های پشت پرده نابسامانی عرضه نان برخورد می‌کنیم

فرماندار کرج گفت: اجازه نمی‌دهیم احدی بخواهد با شیطنت خللی در چرخه عرضه نان به مردم ایجاد کند و با عوامل و دست‌های پشت پرده نابسامانی عرضه نان برخورد خواهیم کرد.