بایگانی‌های بازسازی سینما هجرت - پایگاه خبری ویناپرس
بازسازی سینما هجرت کرج به صرفه نیست ۱۵ دی ۱۴۰۱

بازسازی سینما هجرت کرج به صرفه نیست

مدیر سینما هجرت کرج گفت: برای حوزه هنری به عنوان متولی سینما هجرت دیگر به صرفه نیست که این مجموعه را بازسازی کند و طی توافقاتی با شورای شهر بنا شده زمینی در جهانشهر به حوزه هنری داده شود تا پردیسی سینمایی در آن احداث و به نوعی سینما هجرت به مکان جدیدی منتقل شود.