بایگانی‌های بازنگری در مصوبات ستاد ملی کرونا - پایگاه خبری ویناپرس
لزوم بازنگری در مصوبات ستاد ملی کرونا ۲۳ آبان ۱۴۰۰

لزوم بازنگری در مصوبات ستاد ملی کرونا

رئیس‌جمهور بازنگری مصوبات اجرایی و عملیاتی را ضروری دانست و گفت: باید مشخص شود چه میزان از مصوبات اجرایی شده و چه تعداد از آنها، موضوعیت خود را با توجه به تغییر شرایط از دست داده‌اند.