بایگانی‌های بازگشایی - پایگاه خبری ویناپرس
مبنای کار دانشگاه‌ها در ترم جدید آموزش الکترونیکی است ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

مبنای کار دانشگاه‌ها در ترم جدید آموزش الکترونیکی است

معاون آموزشی وزیر علوم بر الکترونیکی بودن آموزش در ترم جدید دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: مبنای کار دانشگاه‌ها در ترم جدید آموزش الکترونیکی است.