بایگانی‌های بانک ملی شعبه ممتاز - پایگاه خبری ویناپرس
جزئیات جدید از سرقت ۲۵۰ صندوق امانت بانک ملی ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

جزئیات جدید از سرقت ۲۵۰ صندوق امانت بانک ملی

در تعطیلات خردادماه سارقان به یکی از شعبات بانک ملی در تهران نفوذ کردند و محتویات حدود ۲۵۰صندوق امانت را به سرقت بردند.