بایگانی‌های بحران تامین غذا - پایگاه خبری ویناپرس
رونق کشاورزی به کمک فناوری سنجش از دور ۰۲ آبان ۱۴۰۰

رونق کشاورزی به کمک فناوری سنجش از دور

با توجه به اینکه تامین غذا در جهان امروز در حال تبدیل شدن به بحران است، سازمان فضایی ایران نقش فناوری سنجش از دور در کمک به حل این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.