بایگانی‌های بحران تراشه در صنعت خودروسازی - پایگاه خبری ویناپرس
بحران کمبود تراشه خودرو وخامت یافت ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

بحران کمبود تراشه خودرو وخامت یافت

امیدها و انتظارات مثبت برای تولید بیشتر خودرو و پایین رفتن قیمتها در تابستان امسال با طولانی شدن کمبود تراشه نیمه رسانا و ناچار شدن خودروسازان به کاهش تولید، رنگ باخته است.