بایگانی‌های بحران خشکسالی - پایگاه خبری ویناپرس
شهرک‌های گلخانه‌ی، راهی برای گذر از خشکسالی ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

شهرک‌های گلخانه‌ی، راهی برای گذر از خشکسالی

رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: یکی از  راه های  نجات کشور برای گذر از بحران خشکسالی و کمبود منابع آبی و تامین  امنیت غذایی پایدار در کشور را ایجاد شهرک های گلخانه ای است.