بایگانی‌های بذر - پایگاه خبری ویناپرس
دانشگاه تهران تامین‌کننده بذر ۱۵ استان کشور ۰۳ مرداد ۱۴۰۲

دانشگاه تهران تامین‌کننده بذر ۱۵ استان کشور

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اولین راه تقویت ستاد قرارگاه امنیتی غذایی در استان البرز کمک به تولید نهاده‌های کشاورزی مخصوصا بذر است؛ اظهار کرد: با توجه به اطلاعاتی که داریم دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بذر مورد نیاز حداقل ۱۵ استان کشور را تامین می کند.