بایگانی‌های برق خورشیدی - پایگاه خبری ویناپرس
دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیروگاه خورشیدی می‌سازد ۲۰ تیر ۱۴۰۰
تحریریه آموزش / دانشگاه

دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیروگاه خورشیدی می‌سازد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از صرفه جویی ۱۵ درصدی در مصرف انرژی برق با احداث نیروگاه های خورشیدی در دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد.