بایگانی‌های برند مهسو - پایگاه خبری ویناپرس
کارآفرینی اجتماعی به سبک مَهسو ۲۰ تیر ۱۴۰۲
سرویس اجتماعی / استارتاپ

کارآفرینی اجتماعی به سبک مَهسو

مشکلات اقتصادی، فقر و مهاجرت باعث شده تا برخی افراد برای تامین معاش خود به حاشیه کلانشهرهای بزرگی همچون تهران پناه ببرند.