بایگانی‌های بسترهای فسادزا - پایگاه خبری ویناپرس
شرایط کنونی شایسته ملت بزرگ ایران نیست ۰۴ شهریور ۱۴۰۰

شرایط کنونی شایسته ملت بزرگ ایران نیست

رییس جمهور در اولین جلسه هیات دولت سیزدهم،‌گفت: این امانتی است که مردم برای اداره کشور به ما سپرده اند و ما باید شاکر آن باشیم. شکر این نعمت یعنی بدانیم این نعمت از سوی خداست، آن را خوب بشناسیم و بدانیم از این نعمت کجا استفاده کنیم.