بایگانی‌های بسته حمایتی پرستاران - پایگاه خبری ویناپرس
جزئیات بسته حمایتی از پرستاران ۲۲ آبان ۱۴۰۰

جزئیات بسته حمایتی از پرستاران

ویناپرس - معاون پرستاری وزارت بهداشت، به تشریح جزئیات بسته حمایتی از پرستاران پرداخت.