بایگانی‌های بسته خدمات دیابت - پایگاه خبری ویناپرس
۷ میلیون دیابتی در انتظار بسته خدمات دیابت   ۲۳ آبان ۱۴۰۱
سرویس اجتماعی / سلامت

۷ میلیون دیابتی در انتظار بسته خدمات دیابت  

تلاش های انجمن گابریک برای اجرایی شدن مصوبه شورای عالی بیمه در رابطه با بسته خدمات دیابت همچنان ادامه دارد.