بایگانی‌های بسیج دانشجویی - پایگاه خبری ویناپرس
افزایش روزانه پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در البرز ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

افزایش روزانه پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در البرز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: شاهد افزایش روزانه پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در این استان هستیم.