بایگانی‌های بمباران بیمارستان در فلسطین - پایگاه خبری ویناپرس
جنایات اسرائیل در غزه و نعل وارونه برخی روشنفکران ۲۷ مهر ۱۴۰۲
یادداشت مهمان

جنایات اسرائیل در غزه و نعل وارونه برخی روشنفکران

اساس سنت روشنفکری دیدن واقعیت و در پی آن روشنگری است. به عبارتی روشنفکر نباید واقعیت را با مسائلی درهم آمیزد تا حقیقت پنهان شود؛ زیرا این رویه با وظیفه روشنفکری نسبتی ندارد.

امروز در سراسر کشور عزای عمومی است ۲۶ مهر ۱۴۰۲

امروز در سراسر کشور عزای عمومی است

هیئت دولت در بیانیه‌ای روز چهارشنبه را در سراسر کشور در پی جنایت دردناک رژیم صهیونیستی عزای عمومی اعلام کرد.