بایگانی‌های بنیاد نخبگان البرز - پایگاه خبری ویناپرس
جشنواره امیرکبیر مشوقی برای کارفرمامحوری پایان‌نامه‌ها ۰۵ آذر ۱۴۰۰

جشنواره امیرکبیر مشوقی برای کارفرمامحوری پایان‌نامه‌ها

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز گفت: جشنواره امیرکبیر با محوریت پایان نامه‌های کارفرمامحور که به تایید کارفرما رسیده‌ برگزار می‌شود تا ادبیات کارفرمامحور بودن رساله‌ها در بین دانشجویان و کارفرماها جا بیافتد.