بایگانی‌های بنیاد نخبگان - پایگاه خبری ویناپرس
پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی تومان برای ایجاد شغل ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی تومان برای ایجاد شغل

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: هر فردی که یک طرح توجیهی اقتصادی در رسته‌های مورد تایید وزارت کار داشته باشد و آن طرح منجر به محصول و در کنار آن اشتغالی ایجاد شود، متناسب با ایجاد اشتغال؛ تسهیلات به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر ایجاد شغل به وی پرداخت می‌شود.