بایگانی‌های بودجه شهرداری کرج - پایگاه خبری ویناپرس
باید از کارهای نمایشی در مدیریت شهری پرهیز کنیم ۰۹ آبان ۱۴۰۰

باید از کارهای نمایشی در مدیریت شهری پرهیز کنیم

شهردار کرج گفت: باید از انجام کارهای نمایشی در مدیریت شهری پرهیز کنیم. واقعیت‌ها تلخ است و شاید تصمیم‌گیری براساس آن به نفع ما نباشد؛ واقعی شدن بودجه یکی از همین واقعیات سخت است.