بایگانی‌های بوی پلاستیک سوخته در فضا - پایگاه خبری ویناپرس
بوی پلاستیک سوخته در بخش روسی ایستگاه بین‌المللی 20 شهریور 1400

بوی پلاستیک سوخته در بخش روسی ایستگاه بین‌المللی

گزارش سازمان فضایی فدرال روسیه نشان می‌دهد که هشدار دود در بخش روسی ایستگاه فضایی بین‌المللی فعال شده است و فضانوردان بوی پلاستیک سوخته را احساس کرده‌اند.