بایگانی‌های بوی پلاستیک سوخته در فضا - پایگاه خبری ویناپرس
بوی پلاستیک سوخته در بخش روسی ایستگاه بین‌المللی ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

بوی پلاستیک سوخته در بخش روسی ایستگاه بین‌المللی

گزارش سازمان فضایی فدرال روسیه نشان می‌دهد که هشدار دود در بخش روسی ایستگاه فضایی بین‌المللی فعال شده است و فضانوردان بوی پلاستیک سوخته را احساس کرده‌اند.