بایگانی‌های بیمارستان سینا - پایگاه خبری ویناپرس
کرونا در پیک پنجم ۲ بار به اوج رسید ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

کرونا در پیک پنجم ۲ بار به اوج رسید

رئیس بیمارستان سینا گفت: بیماران بدحالی داریم که در بخش بستری هستند و به دلیل محدودیت‌های ICU متأسفانه امکان اینکه سرویس دهی کامل و ایده آل به آنها را نداریم.