بایگانی‌های بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان - پایگاه خبری ویناپرس
برای تزریق واکسن هاری گوگل کنید! ۱۶ مهر ۱۴۰۲

برای تزریق واکسن هاری گوگل کنید!

رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، در خصوص دسترسی به واکسن هاری برای آن دسته از شهروندانی که دچار حیوان گزیدگی می شوند، توضیحاتی داد.