بایگانی‌های بیکاری در اروپا - پایگاه خبری ویناپرس
۶ میلیون شغل اروپا به علت کرونا از بین رفت ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

۶ میلیون شغل اروپا به علت کرونا از بین رفت

کمیسیون اروپا اعلام کرد ۶ میلیون شغل در اروپا در واکنش به پاندمی کرونا از بین رفته‌اند در حالی که نیمی از این مشاغل در اختیار جوانان بود.