بایگانی‌های دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران - پایگاه خبری ویناپرس
تولید واکسن‌های نوترکیب در دانشکده بیوتکنولوژی ۰۳ اسفند ۱۴۰۱

تولید واکسن‌های نوترکیب در دانشکده بیوتکنولوژی

رئیس دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران با بیان این‌که تولید واکسن‌های نوترکیب از مباحث عمده و ویژه این دانشکده است، گفت: در دوران کرونا اعضای هیئت علمی بیوتکنولوژی و برخی اعضای هیئت علمی زیست‌شناسی نقش اساسی در تولید واکسن کرونا داشتند.