بایگانی‌های دانشکده علوم تغذیه - پایگاه خبری ویناپرس
راهکارهای کاهش ضایعات غذایی ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

راهکارهای کاهش ضایعات غذایی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه با اشاره به اهمیت کاهش دور ریز مواد غذایی به برخی راهکارهای کاهش ضایعات غذایی در منزل اشاره کرد.