بایگانی‌های دانشکده معماری و شهرسازی سوره - پایگاه خبری ویناپرس
دوچرخه‌ها شهرها را دگرگون می‌کنند ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
سرویس علمی / دانشگاه

دوچرخه‌ها شهرها را دگرگون می‌کنند

شهر از نگاه شهروندان شاید چیزی بیش از ساختمان‌ها، خیابان‌ها، ماشین‌ها و آدم‌هایی که باعجله به این‌سو و آن‌سو می‌روند نباشد. از منظر شهرسازان اما شهر به شکل دیگری ظاهر می‌شود و همه عناصر آن حکم یک موجود زنده و پویا را دارد؛ آن‌قدر زنده که با هر عملی عکس‌العملی ظاهر خواهد شد که درنهایت زیست شهری و انسان شهرنشین را تحت تأثیر قرار خواهد داد.