بایگانی‌های دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - پایگاه خبری ویناپرس
ضرورت بهینه سازی مصرف و ارزیابی بازچرخانی آب ۰۲ بهمن ۱۴۰۲

ضرورت بهینه سازی مصرف و ارزیابی بازچرخانی آب

معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: امیدواریم با تخصص و درایت متولیان، مصرف آب بهینه و بازچرخانی آن ارزیابی شود و راندمان تولید بهبود یابد.

حوزه محیط زیست کار مشارکتی می طلبد ۲۶ دی ۱۴۰۲
سرویس علمی / محیط زیست

حوزه محیط زیست کار مشارکتی می طلبد

استاد تمام گروه محیط زیست دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خودروها را عامل اصلی آلودگی هوا دانست و گفت: حوزه محیط زیست نیازمند کار مشارکتی و مسوولیت بین نسلی است.

شهرک‌های گلخانه‌ی، راهی برای گذر از خشکسالی ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

شهرک‌های گلخانه‌ی، راهی برای گذر از خشکسالی

رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: یکی از  راه های  نجات کشور برای گذر از بحران خشکسالی و کمبود منابع آبی و تامین  امنیت غذایی پایدار در کشور را ایجاد شهرک های گلخانه ای است.