بایگانی‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پایگاه خبری ویناپرس
ارگونومی سبب بهبود عملکردهای انسان می‌شود ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

ارگونومی سبب بهبود عملکردهای انسان می‌شود

یک متخصص علم ارگونومی می‌گوید: برای ارتقای عملکرد در سیستم‌ها و سازمان‌هایی که انسان و ماشین در کنار هم قرار دارند و تحت تاثیر عوامل محیطی مانند نور، صدا، ارتعاش، دما و رطوبت فعالیت می‌کنند دانش ارگونومی معنا پیدا می‌کند و سبب بهبود عملکردها می‌شود.