بایگانی‌های دانشگاه هنر - پایگاه خبری ویناپرس
اولین کارخانه نوآوری هنر راه اندازی می شود ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
تحریریه آموزش

اولین کارخانه نوآوری هنر راه اندازی می شود

نخستین کارخانه نوآوری هنر با هدف بروز خلاقیت‌های هنری در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر راه اندازی می شود.