بایگانی‌های دانشگاه پیام نور - پایگاه خبری ویناپرس
رسالت دانشگاه پیام نور حفظ خواهد شد ۱۸ دی ۱۴۰۱

رسالت دانشگاه پیام نور حفظ خواهد شد

رئیس دانشگاه پیام نورگفت: باز تعریف و ساماندهی دانشگاه پیام نور به معنی ادغام نیست، این دانشگاه رسالت و مأموریت خود را حفظ خواهد کرد.