بایگانی‌های دانشگاه کابل - پایگاه خبری ویناپرس
از سایگون تا کابل، تاریخ دوباره تکرار شد ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

از سایگون تا کابل، تاریخ دوباره تکرار شد

وقایع این روزهای کابل شباهت زیادی به خروج نیروهای آمریکایی در سال 1975 از ویتنام دارد، گویی تاریخ دوباره تکرار شده است.