بایگانی‌های دانشگاه کارآفرین - پایگاه خبری ویناپرس
کیفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه سوره ارتقاء می یابد ۰۴ شهریور ۱۴۰۲

کیفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه سوره ارتقاء می یابد

رئیس دانشگاه سوره از ارتقای کیفیت پذیرش این دانشگاه خبرداد و گفت: امسال مرحله گزینش صلاحیت های علمی و عمومی و استعداد سنجی در مراحل قبولی اضافه شده‌است.