بایگانی‌های داود فتحعلی بیگی - پایگاه خبری ویناپرس
مردم چرا باید تئاتر ببینند؟ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

مردم چرا باید تئاتر ببینند؟

داود فتحعلی بیگی می‌گوید: وقتی مردم درگیر معیشت هستند، چه کسی می‌تواند تئاتر ببیند؟!