بایگانی‌های داوطلبان کنکور - پایگاه خبری ویناپرس
ارزیابی میزان تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور ۲۶ آذر ۱۴۰۱

ارزیابی میزان تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه کنکور به داوطلبان فشار زیادی وارد می‌کند، گفت: افزایش تاثیر سوابق تحصیلی نتایج خوبی خواهد داشت.