بایگانی‌های دفتر نظارت بر طیف - پایگاه خبری ویناپرس
از تلگراف بی‌سیم تا عصر ارتباطات هوشمند 28 اردیبهشت 1400

از تلگراف بی‌سیم تا عصر ارتباطات هوشمند

امروزه یکی از پرکاربرترین و مهمترین حوزه‌های صنعت مخابرات، ارتباطات رادیویی است که با سرعت و سهولت بسیار زیادی پیام‌های گوناگون را از فرستنده‌ای در یک سوی کره زمین به گیرنده‌ای در سوی دیگر جهان ارسال می‌کند.