بایگانی‌های روز بزرگداشت فردوسی - پایگاه خبری ویناپرس
فردوسی، نماد تاریخ و فرهنگ فارسی زبانان 25 اردیبهشت 1400
یادداشت مدیر مسئول

فردوسی، نماد تاریخ و فرهنگ فارسی زبانان

بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت شاهنامه، تکریم ارزش‌های ملی و باورهای دینی و مذهبی ما ایرانی‌هاست.