بایگانی‌های شورای اداری البرز - پایگاه خبری ویناپرس
اظهارات وزیر صمت در جلسه شورای اداری البرز ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اظهارات وزیر صمت در جلسه شورای اداری البرز

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی البرز با کمبود مواد اولیه به ویژه در حوزه مواد پتروشیمی مواجه هستند.