بایگانی‌های هوای پاک البرز - پایگاه خبری ویناپرس
در بهار ۱۴۰۱ حتی یک روز هوای پاک نداشته‌ایم ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

در بهار ۱۴۰۱ حتی یک روز هوای پاک نداشته‌ایم

سرپرست اداره کل محیط زیست البرز گفت: در سال ۱۴۰۱ تاکنون روز پاک نداشته‌ایم،  ۵۴ روز قابل قبول و  ۳۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز هم بسیار ناسالم بود. این آمار نشان می‌دهد از سال گذشته که خشکسالی آغاز شده آلودگی هوا بیشتر شده و به دلیل عامل طبیعی به راحتی قابل کنترل نیست.