بایگانی‌های پارک علم و فناوری پردیس - پایگاه خبری ویناپرس
بازدید رئیس پارک فناوری پردیس از مجموعه آمپر ۰۹ مهر ۱۴۰۲
سرویس اجتماعی / استارتاپ

بازدید رئیس پارک فناوری پردیس از مجموعه آمپر

رئیس پارک فناوری پردیس و مدیر کارخانه نوآوری آزادی از مجموعه کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر بازدید کردند.