بایگانی‌های پاندمی کرونا - پایگاه خبری ویناپرس
وضعیت شکننده کرونا در کشور ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

وضعیت شکننده کرونا در کشور

یک اپیدمیولوژیست ضمن تاکید بر لزوم رعایت برخی الزامات در بازگشایی مدارس، گفت: به نظر می‌رسد دچار خستگی از پاندمی شدیم و از آنجایی که عملکرد ویروس قابل پیش‌بینی نیست، ممکن است هر اتفاقی رخ دهد.

آتش‌بس یکطرفه کرونا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آتش‌بس یکطرفه کرونا

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه در حال حاضر نبود شهر قرمز و نارنجی به این معنا نیست که منطقه پُر خطر نداریم، گفت: به نظر می‌رسد که ویروس کرونا یک آتش‌بس یک‌طرفه اعلام کرده و مشخص نیست که این آتش‌بس تا چه زمانی ادامه یابد.