بایگانی‌های پایش آلودگی هوای تهران - پایگاه خبری ویناپرس
استفاده از نوعی گلسنگ برای پایش آلودگی هوای تهران ۰۵ شهریور ۱۴۰۰

استفاده از نوعی گلسنگ برای پایش آلودگی هوای تهران

پژوهشگران با استفاده از نوعی گلسنگ، میزان آلودگی هوای ۶ منطقه از تهران را از نظر «غلظت عناصر» و «فلزات سنگین مختلف» بررسی کردند.