بایگانی‌های پایش اطلاعات اشتغال کشور - پایگاه خبری ویناپرس
جزئیات سیاست گذاری اشتغال در کشور ۰۵ دی ۱۴۰۱

جزئیات سیاست گذاری اشتغال در کشور

دبیرخانه شورای عالی اشتغال جزئیات سیاست گذاری اشتغال در کشور را اعلام کرد و گفت:مطابق با آخرین آمار سامانه ملی رصد اشتغال کشور ، بیش از ۹۰۰هزار نفر خدمات اشتغال، تا پایان آذرماه ثبت شده است.