بایگانی‌های پایش ماهواره ای - پایگاه خبری ویناپرس
ثبات دمای سطح زمین در فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ثبات دمای سطح زمین در فروردین ۱۴۰۱

پایش ماهواره ای مقایسه دمای سطح زمین (LST) در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که میانگین دمای روزانه در بازه زمانی مورد نظر، تقریباً روند ثابتی داشته و به تدریج در حال افزایش است.